Kurpie Kurpiowska Puszcz Zielona

.

Webmaster: Zdzisław Bziukiewicz

tel. 0607-676356

 

Dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych  w www.kurpie.com.pl jest zabronione bez zgody właściciela. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Copyright kurpie.com.pl / Zdzisław Bziukiewicz 2007

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie istnieje od 1991 roku (chociaż zbiory gromadzone są od 1969 roku). Placówka zajmuje się ochroną i gromadzeniem dóbr  kultury  ludowej wszystkich grup etnicznych zamieszkujących teraz i dawniej obszar Polski północno-wschodniej. Przy Muzeum mieści się

„Park etnograficzny nad Węgorapą” .

Teren Parku znajduje się w centrum miasta i bezpośrednio przylega do budynku Muzeum od strony południowego-wschodu, od zachodu i południa zaś opływa go rzeka Węgorapa. Początki skansenu nad Węgorapą sięgają 1994 roku, wtedy posadowiono 2 obiekty, remizę strażacką i kuźnię z przełomu XIX i XX w. Obecnie na terenie skansenu oprócz w/w obiektów znajdują się 3 mazurskie chałupy drewniane z podcieniami, budynek gospodarczy (z pocz. XIX w.) oraz dom mieszkalny z II połowy XIX w. Wszystkie budynki są reliktami budownictwa mazurskiego.

Obiekty w skansenie, oprócz funkcji ekspozycyjnych, służą również za pracownie "ginących zawodów". Znajdują się tu: pracownia tkacka, ceramiki i pracownia kwiatów artystycznych, w których to odbywają się zajęcia i kursy. Także w zależności od zapotrzebowania przeprowadzane są m.in. szkolenia z: koronki klockowej, malowania pisanek, wyrobu koszy z wikliny i słomy, wycinankarstwa czy rzeźby w kamieniu.

Od 1995 roku muzeum razem z Towarzystwem Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” wydaje "Studia Angerburgica" oraz od 2000 roku - Pod Jelonkiem.

 

Muzeum oprócz działalności naukowo badawczej z zakresu etnografii, archeologii i historii. Prowadzi również działalność oświatową.

 

W działającym przy muzeum Ośrodku Rzemiosł Tradycyjnych działają trzy pracownie rękodzielnicze: ceramiczna, tkacka oraz kwiatów artystycznych. Każda z nich prowadzi  kursy i  zajęcia z ludźmi w każdym praktycznie wieku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe).

Pracownia tkactwa
Uczestnicy zajęć poznają tradycję i historię rzemiosła, uczą się wykonywać różne rodzaje tkanin od krajek, chodników, sejpaków aż po tkaniny dwuosnowowe i wielonicielnicowe oparte na oryginalnych technikach i wzorach.

Pracownia ceramiki
Kursanci w trakcie zajęć uczą się przygotowywania gliny, wykonywania form ceramicznych, różnych technik zdobniczych i wypalania gotowych wyrobów. Stałym elementem działalności pracowni są "Wakacje z ceramiką". W lipcu każdego roku odbywa się kurs dla początkujących, warsztaty dla zaawansowanych oraz zajęcia wakacyjne.

Pracownia wyrobu kwiatów artystycznych
Pracownia jako jedna z nielicznych w Europie kontynuuje tradycje wyrobu kwiatów artystycznych. Powstają w niej niepowtarzalne modele roślin ozdobnych i leczniczych.

Ośrodek  prowadzi również naukę ciesielstwa, dekarstwa, koszykarstwa, hafciarstwa, koronkarstwa, pisankarstwa, wycinankarstwa oraz naukę gry na instrumentach ludowych (m.in. cymbałach).

 

Od wielu lat, każdego roku, mniej więcej o tej samej porze muzeum organizuje liczne pokazy rzemiosł tradycyjnych oraz przeglądy  widowisk kolędniczych „Herody”, „Święto Wiosny”, „Rajd Węgorzewski”, „Wakacje z ceramiką” a także Międzynarodowy Jarmark Folkloru.

 

Muzeum utrzymuje stały kontakt z wieloma twórcami ludowymi, promując ich sztukę w Polsce i za granicą. Otaczamy opieką merytoryczną „Zaciszuki” z Węgorzewa, „Kapelę Wileńską” z Sulim, „Kapelę Rodzinną Bałdygów” z Mazuchówki oraz Arkadiusza Krawielem z Węgorzewa.

Ponadto Muzeum utrzymuje stały kontakt z wieloma twórcami ludowymi, promując ich sztukę na obszarze całego kraju i poza jego granicami.

Muzeum Kultury Ludowej

w Węgorzewie

Opracowanie na podstawie tekstu Pani mgr. Emilii Zwoźniak

z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Muzeum Kultury Ludowej

 

 

 

 

Frywolitki i sztuka Laury Bziukiewicz
Kurpiowska Biżuteria
Kurpiowska Biesiada
Kurpiowskie ozdoby Wielkanocne
Kurpiowska Puszcz Zielona

Laura Bziukiewicz w TVP2 - Pytanie na śniadanie - Kolczyki frywolitkowe

U BURSZTYNA - Moda na Mazowsze

Remiza strażacka ze wsi Ołownik, gm. Budry.

Budynek powstał na przełomie XIX i XX w.

Kuźnia ze wsi Zabrost Wielki, gm. Budry.

Kuźnia powstała być może na przełomie XIX i XX w.

Chałupa nr 16 ze wsi Krzyżewo, gm. Kalinowo.

Chałupa powstała ok. 1825 r.

Chałupa nr 35 ze wsi Woźnice, gm. Mikołajki.

Chałupa pochodzi z końca XVIII w.

Chałupa nr 10 ze wsi Krzyżewo, gm. Kalinowo.

Chałupa powstała w XIX w. (na jednej z belek ściany w izbie wyryty jest napis: "Izba stawiana roku 1838").

Budynek gospodarczy z zagrody nr 10 ze wsi Krzyżewo, gm. Kalinowo. Budynek powstał w XIX w

Dom mieszkalny z Węgorzewa przeniesiony został z ulicy Sienkiewicza nr 12. Pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. 

81
81
81
81
81
81
81
81

Muzeum Kultury Ludowej

w Węgorzewie

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Facebook - sklepik EtnoKurpie

Cennik

Biblioteka kurpiowska

Regulaminy

Foto - Muzeum

Aktualności - blog

Facebook - Muzeum Kurpiowskie w Wachu

U szewca i rymarz

W domu

W zagrodzie

U stolarza i cieśli

U kowala

Kontakt z nami

Jak do nas dojechać

W stajni i powozowni

Tkactwo

Strój

Rzemiosło

U bartnika

kurpie.com.pl/

strona główna

Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Lekcje i pokazy

Jak do nas dojechać

Kontakt z nami

Kurpie - Puszcza Zielona

Zdzisław Bziukiewicz

Galeria Foto z Kurpi

Wyroby ludowe z Kurpi

Bursztynowe wyroby z Kurpi

Laura Bziukiewicz

Historia i etnografia Kurpi

Folklor Kurpiowski

Gwara Kurpiowska

Bursztyn Kurpiowski

Skanseny i muzea

Wielkanocne Etno-Kurpie

Etno-Kurpie na choinkę

Prasa, TV, filmy o nas

www.frywolitka.pl